Vi hjälper dig med
affärsjuridiken

Rådgivning - Avtalsskrivning - Tvister

Vi hjälper dig med
affärsjuridiken

Rådgivning - Avtalsskrivning - Tvister

Affärsjuridisk byrå som förbättrar dina affärer

Är du i behov av affärsjuridisk hjälp? Tveka inte – kontakta oss. Vi har stor erfarenhet av affärsjuridik och erbjuder gratis rådgivning.

Har du och ditt företag problem med obetalda fakturor? Vi beh'ärskar fordringsrätt och kan hjälpa dig. Är du byggentreprenör och behöver hjälp med allt det juridiska kring ett stort bygge? Entreprenadjuridik är ett annat av våra specialområden.

Bolagsrätt, avtalsrätt, köprätt med mera – vi är experten på affärsjuridik i Göteborg som kan ge ditt företag vägledning, stöd och biträde när det handlar om det juridiska.

Kontakta oss redan idag för ett första samtal så att vi kan lära känna varandra och vi kan sätta in oss i din situation!

affärsjuridik göteborg

Affärsjuridik i Göteborg med bred kompetens

Vi hjälper dig med affärsjuridisk rådgivning, vi granskar och upprättar avtal och vi biträder dig och ditt företag i såväl avtalsförhandlingar som tvister i svensk domstol.

Närhet och trovärdighet är grundläggande ord i vår verksamhet. Därför arbetar vi alltid i nära samarbete med klienten och ger alltid heltäckande information om allt som händer i den aktuella juridiska frågan. Detta för att du och ditt företag ska känna maximal trygghet. Om du anlitar oss som din partner ska du känna dig trygg och få den insikt och hjälp som ni behöver i er aktuella situation.

Breda kunskaper inom rättsområdet

Affärsjuridik är ett mycket stort och varierat rättsområde. En viktig roll för affärsjuridiken är att reglera svenskt företagande, men området har flera syften. Inom affärsjuridiken ingår bolagsrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, entreprenadrätt, obligationsrätt, bara för att nämna några rättsområden.

Vi har som mål att på bästa möjliga sätt hjälpa och biträda företag juridiskt. Det handlar om att arbeta i förebyggande syfte för att undvika framtida problem och även biträda rättsligt om en tvist ändå skulle uppstå.

pappersarbete affärsjuridik göteborg

Vi minimerar risker och ökar chanser

Den kunskap som vi tillhandahåller hjälper dig att undvika och minimera risker men också att styra sitt företag i rätt riktning i de alltmer snåriga juridiska regelverken. Vårt mål är att ditt företag ska få så bra juridiska förutsättningar som möjligt för att kunna bli framgångsrikt och växa sig starkt. Vi arbetar tillsammans med dig för att hjälpa dig med dina affärer på bästa sätt.

Som affärsjurister har vi specialkompetens inom ett flertal rättsområden. Det innebär att vi kan hjälpa dig och ditt företag på ett flertal sätt.

Vi hjälper dig att komma rätt från start

Ett exempel är avtalsrätt, där vi har kunskap och lång erfarenhet. Med vår kompetens inom området kan vi minimera risker och se till att dina intressen tillgodoses på bästa sätt när du ska skriva avtal med leverantörer och samarbetspartners. Dessutom är det stor nytta att ha avtalsrättslig kompetens vid affärsförhandlingar, där det finns mycket regler och förordningar och ta hänsyn till.

Vi hjälper alla sorters företag med affärsjuridiken – oavsett om du är på väg att starta nytt eller om din verksamhet är etablerad sedan länge så kan vi bistå dig. Vi har alltid klientens bästa i fokus och kan även agera som rådgivare vid förhandlingar, upphandlingar och framtagande av affärsstrategier med mera.

Vi bistår ditt företag vid avtalsbrott

Vi kan även hjälpa och biträda dig om dina avtalspartners inte fullgör sina förpliktelser mot dig eller begår någon annan form av avtalsbrott. Våra jurister har en samlad kompetens inom de flesta affärsjuridiska fält.

Stiftelser, bolagsbildningar, obestånd, skattefrågor - behöver ditt företag med frågor inom affärsjuridik i Göteborg – tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig med dina affärer och att få din firma att blomstra.

Med ett stort personligt engagemang hjälper vi dig igenom ärenden rörande köp och försäljning och vad som gäller specifikt inom just ditt affärsområde. Vi finns tillhands som rådgivare när det kommer till stora och små transaktioner. Ska du köpa eller sälja ett företag? Vi finns här för dig med affärsjuridisk kompetens.

Vi analyserar och löser dina problem

Vår breda kunskap och långa erfarenhet gör att vi kan analysera bedöma och lösa ditt företags affärsjuridiska problem, oavsett om det handlar om en enskild fråga eller en komplicerad och långdragen tvist. Vi gör det enklare för dig att göra rätt för dig och ser till att du har rätt förutsättningar för att starta eller upprätthålla en stabil och trygg karriär.

Välkommen att kontakta oss – experten på affärsjuridik i Göteborg.

Vi hjälper ditt företag med det juridiska