Tjänster

Vestra jurister i Göteborg bistår inom ett flertal områden inom affärsjuridik. Här är några av de områden vi arbetar med.

Fordringsrätt

Detta juridiska område innehåller bestämmelser och regler om fordringar och skulder. Det Reglerna inom fordringsrätt hjälper parterna att lösa deras fordringstvist och styr deras rättigheter och skyldigheter. Vi biträder dig om du hamnat i en tvist rörande en fordran eller skuld.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt avser avtalsförhållanden mellan entreprenör och beställare/byggherre samt även förhållandet mellan entreprenörer och underentreprenörer. Vi kan bistå dig juridiskt under hela byggprocessen och har även stor kunskap om tvistelösningar inom området.

Avtalsrätt

Vi upprättar och granskar både svenska och internationella avtal. Vi arbetar med en rad olika avtal – aktieägaravtal, leveransavtal, distributionsavtal, inköpsavtal, finansieringsavtal med mera. Vi ser till att dina avtal är korrekta och juridiskt hållbara redan från början.

affärsjuridik göteborg

Bolagsrätt

Vi biträder stora och små företag med frågor som gäller bolagsrätt. Vi bistår vid upprättande av avtal medverkar vid bolagsstämmor och tillhandahåller praktisk rådgivning i ägarfrågor med mera.

Försäkringsrätt och skadeståndsrätt

Vestra jurister bistår i frågor rörande skadestånds- och försäkringsrätt, bland annat i ärenden rörande sakskador, tillstånds- och ansvarsfrågor. Upprättande, tolkning och tillämpning av olika typer av försäkringar och försäkringsvillkor ingår också här.

Obeståndsrätt

Detta är ett brett rättsområde som berör allt från konkurser och rekonstruktioner till att bevaka fordringsägares rättigheter. Vi bistår stora och små företag i frågor som rör obeståndsrätt.

Offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar är krävande och kräver stora juridiska kunskaper. Vi kan bistå med de kunskaper som krävs för att genomföra en korrekt och effektiv anbudsprocess.

Arbetsrätt

Vi har erfarenhet av att hantera frågor som gäller arbetsrätt – upprättande av avtal och förhandlingar och konfliktlösning. Det är viktigt att företag efterlever de regler som finns gällande lagregler, kollektivavtal och anställningsavtal. Vi hjälper dig med juridisk expertis kring detta.

Kontakta oss gärna för mer information om de juridiska områden där vi kan bistå med expertis.

 

Allt inom affärsjuridik